CLI Tool van de week : HISTORY
Applicaties , beginners , Desktop , howto , Technology / september 10, 2018

CLI Tool van de Week, editie 35, 10 september 2018 HISTORY De meeste Linux gebruikers weten dat je met de pijltoetsen (omhoog en omlaag) kunt bladeren tussen voorgaande commando’s. Deze commando’s worden bijgehouden in de zogenaamde History™ van BASH, maar de History of Geschiedenis kan veel meer dan dat. Let op! Merk op dat dit enkel werkt met de commando’s die je ingeeft in het eerste terminal-venster dat je opent, dus als je meerdere terminals open hebt zullen niet alle ingegeven commando’s bewaart worden in de BASH geschiedenis. Commando’s terugroepen met een tekenreeks: Er zijn verschillende manieren om een commando terug te roepen, we beginnen met het gebruiken van een tekenreeks. Ongeacht de methode gebruiken we het uitroepteken[12] om commando’s terug te roepen. Wil je het vorige commando terugroepen dan gebruik je het commando !!, dit lijkt meer werk dan gewoon op de pijltoets drukken, maar als je het commando als root moet uitvoeren en je bent sudo vergeten dan is sudo !! wel een handige optie. – Wil je het laatste mv commando uitvoeren gebruik je !mv – Wil je het commando eerst bekijken voor je het uitvoert dan voeg je :p (print) toe aan het commando: !mv:p –…

CLI Tool van de Week : NCDU
Applicaties , beginners , Desktop , Technology , Tip / september 3, 2018

CLI Tool van de Week, editie 34, 3 september 2018 du met GUI-achtige eigenschappen Met du kunnen we snel kijken hoeveel data een bepaalde directory of directories in beslag nemen, een simpel voorbeeld: du ncdu werkt meer als een GUI toepassing en laat oa. toe om te “browsen” door de lijst van bestanden en om in directories te kijken. ncdu scan ncdu Een voorbeeld met een directory met enkele Wireshark “Tracefiles” ncdu toont inhoud directory met Wireshark PCAP bestanden zoals je bovenaan in het scherm kunt lezen heeft ncdu een ingebouwde help die je kunt oproeppen door op ? te drukken: ncdu hulp 1/3 ncdu hulp 2/3 ncdu hulp 3/3 Enkele voorbeelden met de opties gevonden in het hulpmenu: Sorteren op naam : n (oplopend/aflopend) Sorteren op grootte : s (oplopend/aflopend) Een bestand of Directory wissen d Directories voor bestanden of bestanden voor directories laten sorteren: t   Schakelen tussen percentage ene/of grafiek g Schakel tussen schijnbaar bestandsgrootte en schijf gebruik. a   Toon of verberg aantal “child” items (sub-directories en bestanden in deze sub-diretories) c Toon of verberg “verborgen” of uitgesloten bestanden e   Toon informatie over het geselecteerde bestand i Herbereken de huidige directory r Voor meer functionaliteit…

CLI Tool van de Week : BASH
Applicaties , Desktop , Server , Technology / augustus 13, 2018

CLI Tool van de Week, editie 32, 13 augustus 2018 In tegenstelling tot andere besturingssystemen kun je bij de UNIX familie kiezen tussen verschillende shell’s de bekendste is BASH of Bourne Again SHell, deze is gebaseerd op de UNIX sh shell (Bourne Shell) Slecht nieuws dus voor de fans van Matt Damon want het is niet gebaseerd op the bourne identity franchise 😉 Maar wat is een shell nu precies? Als je in de manpages bekijkt staat er oa. command language interpreter that executes commands read from the standard input or from a file. Dus om het vrij te vertalen de shell interpreteerd de commando taal , het voert commando’s uit en leest van standaard input of van een bestand. Enkele van de meest gebruikte shell’s zijn: BASH: Bourne Again SHell. tcsh/csh : C-Shell of een geavanceerde versie (tcsh) deze heeft oa. een C-achtige syntaxis. ksh : Korn Shell geschreven door David G. Korn en is een volledige, krachtige high-level programmeertaal. zsh : Z Shell, zeer uitgebreide Shell vergelijkbaar met ksh maar met veel verbeteringen. Fish : Friendly Interactive SHell, ontwikkeld in 2005 als interactieve en gebruiksvriendelijke shell. … Voorlopig gaan we ons hier beperken tot de Bourne Again SHell…

CLI Tool van de Week : MKFS
Applicaties , beginners , Desktop , howto , Technology , Tip / juli 28, 2018

CLI Tool van de Week, editie 30, 28 juli 2018 mkfs of make filesystem is de tool die we bij Windows format noemen, of met andere woorden met mkfs kunnen we een harde schijf of USB-Stick formatteren. Maar in tegenstelling tot format bestaat mkfs uit verschillende programma’s, per bestandssysteem is er een apart programma. Om de muggenzifters tevreden te stellen, moet ik voor de volledigheid zeggen dat mkfs het commando correct doorgeeft aan het programma dat specifiek gemaakt is voor het bestandssysteem dat we na de . (punt) ingeven. Bijvoorbeeld, het commando mkfs.ext2 zal het programma mke2fs aanroepen om het eigenlijke bestandssysteem aan te maken. zoaks gezegd bestaat mkfs dus uit meerdere programma’s en op een standaard Debian GNU/Linux systeem zijn dat: mkfs.bfs : Het SCO BFS bestandssysteem mkfs.cramfs : Het Compressed ROM bestandssysteem (read-only) mkfs.exfat : Het exFAT bestandssysteem mkfs.ext2 / mkfs.ext3 / mkfs.ext4 : Versie 2, 3 of 4 van het Linux Extended Bestandssysteem (ext3 is ext2 met een journal toegevoegd en ext2 wordt daarom enkel nog gebruikt voor de boot (opstart) partitie.) mkfs.fat : Het MS-DOS FAT bestandssysteem mkfs.minix : Het MINIX bestandssysteem (Minix is een UNIX-achtig besturingssysteem gemaakt door de Nederlandse professor Andrew S. Tannenbaum. Minix…

CLI Tool van de Week : UNAME
beginners , Desktop , howto , Technology / juli 21, 2018

CLI Tool van de Week, editie 29, 21 juli 2018 uname is een handige kleine tool waarmee je bepaalde systeemgegevens kunt laten weergeven, dit is bijv handig als me vraagt welke kernel versie je gebruikt oid. De simpelste methode om het te gebruiken is gewoon het commando uname ingeven: Maar zoals jullie kunnen zien geeft dat niet echt veel informatie, enkel de naam van de Kernel (dit is hetzelfde als de -s parameter. hieronder een korte lijst met de mogelijke parameters voor uname: -s: zoals al gezegd de naam van de Kernel -n de naam van de node (hostnaam) -r: de Kernel release -v: de versie van de Kernel (niet hetzelfde als de release informatie) -m: de hardware naam van de machine -p: het type van de processor (indien gekend) -i: het hardware platform (indien gekend) -o: het besturingssysteem. en dat zijn alle mogelijke opties, op de -a na, met deze parameter laat uname alle gekende informatie zien: wat wordt hier nu weergegeven : Linux : de naam van de kernel (-s) Shark-One : de naam van de node (-n) 4.16.8-atheros : de release van de kernel (-r) in dit geval mijn custom kernel met atheros debug support[1] (vandaar atheros…

CLI Tool van de week : IP
Aanbevolen , beginners , Server / april 23, 2018

Editie 22,  22 april 2018 Als je al wat langer met Linux werkt weet je dan je snel de gegevens van jouw netwerkverbinding kunt raadplegen door ifconfig of iwconfig te gebruiken. Maar deze tools worden al verouderd (Depricated) beschouwd en Distro’s zoal’s Debian hebben dit niet meer “standaard” geïnstalleerd. Een alternatief is IP. De simpelste methode om deze gegevens weer te geven is $ ip a: (de a optie laat alles weergeven) 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 link/ether c8:69:cd:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0 valid_lft 2767sec preferred_lft 2767sec inet6 2a02:a03f:4c56:bf00:bfc2:0000:0000:0000/64 scope global dynamic noprefixroute valid_lft 221981sec preferred_lft 221981sec inet6 fe80::a1e0:0000:0000:0000/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever 3: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether f8:d1:11:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan1 valid_lft 2766sec preferred_lft 2766sec inet6 2a02:a03f:4c56:bf00:78ed:0000:0000:0000/64 scope global dynamic noprefixroute valid_lft 221981sec preferred_lft 221981sec inet6 fe80::8cc:0000:0000:0000/64 scope link noprefixroute…

CLI Tool van de week : Dmesg

Editie 21,  15 april 2018 Als jouw Distro geen boot splash screen (bijv. plymouth) gebruikt zal je tijdens het opstarten van de computer een reeks meldingen op het scherm zien verschijnen, deze (en andere) berichten (opgeslagen in de zogenaamde “Kernel Ring Buffer) kunnen we ten alle tijden oproepen met DMESG. Afhankelijk van jouw Distro kun je DMESG gebruiken als “gewone” gebruiker, maar op mijn Debian systeem moet ik SUDO gebruiken: $ sudo dmesg ┌─[patrick@Linuxgebruikers.nl]─[~] └──╼ $ sudo dmesg [sudo] password for patrick: [ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x29, date = 2013-06-12 [ 0.000000] Linux version 4.15.0-2-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 7.3.0 (Debian 7.3.0-12)) #1 SMP Debian 4.15.11-1 (2018-03-20) [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.15.0-2-amd64 root=/dev/mapper/Battlestar–Pegasus–vg-root ro quiet [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: ‘x87 floating point registers’ [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: ‘SSE registers’ [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: ‘AVX registers’ [ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256 [ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using ‘standard’ format. [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000df55bfff] usable…

CLI Tool van de week : Passwd

Editie 20,  8 april 2018 Als je van een systeembeheerder een nieuw wachtwoord toegewezen krijgt is passwd het eerste commando dat je moet gebruiken na het inloggen op het systeem. Passwd laat toe om jouw wachtwoord te veranderen, en de syntaxis is simpel “passwd” in een terminal (of “passwd USERNAME” als je het wachtwoord van een andere gebruiker wil veranderen, hiervoor moet je natuurlijk wel beheerders-rechten hebben). Als ik bijv mijn wachtwoord wil aanpassen zie het er als volgt uit:  $ passwd Changing password for patrick. (current) UNIX password: Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: zoals met ieder wachtwoord moet je dit niet gemakkelijk te raden maken (geen namen e.d.) en maak je best gebruik van 1 of meerdere kleine letters, hoofdletters en “speciale tekens”. Ook is het binnen een bedrijfsomgeving aan te raden om het wachtwoord regelmatig aan te passen (bijv. 1 keer per maand) en er dan niet voor zorgen dat het nieuwe te veel op het oude lijkt. Bijv. Qç4$(rTBa als oud en Qç4$(rTBb als nieuw wachtwoord. Verder heeft Passwd nog enkele extra opties zoals bijv. het automatisch “vervallen” van een wachtwoord na een bepaalde tijd, hierdoor moet de gebruiker zijn/haar wachtwoord wel aanpassen. Deze…